Zakres działalności

Do zadań Działu Głównego Mechanika i Transportu należy:
   
 1. Gospodarka środkami trwałymi Spółki.
 2. Gospodarka remontowa obiektów budowlanych, w tym przeglądy okresowe.
 3. Terminowe i zgodne z planem wykonywanie kapitalnych remontów maszyn i urządzeń zleconych przez inne działy.
 4. Ewidencja ilościowa i techniczno-ruchowa środków trwałych.
 5. Prawidłowe rozliczenie zużycia materiałów i części zamiennych pobranych dla potrzeb Działu.
 6. Prawidłowa praca warsztatu samochodowego.
 7. Posiadanie przez podległych pracowników aktualnych uprawnień kwalifikacyjnych i ważnych badań lekarskich niezbędnych do pracy na danym stanowisku.
 8. Zapewnienie stanu bhp przy obsłudze urządzeń mechanicznych.
 9. Racjonalne wykorzystanie oraz dbałość o stan techniczny środków transportowych oraz sprzętu.
 10. Terminowe fakturowanie i rozliczanie usług transportowych.
 11. Prawidłowa gospodarka paliwem, ogumieniem i częściami zamiennymi.
 12. Stan bhp i p.poż. na terenie zaplecza i warsztatu.
 13. Całokształt spraw związanych z remontami kapitalnymi, bieżącymi oraz konserwacjami środków transportowych i sprzętu.
 14. Utrzymanie w należytym stanie technicznym środków transportowych i sprzętu.
 15. Prawidłowe udokumentowanie celowości wyjazdu, właściwe wypełnianie kart drogowych i rozliczanie paliw.
 16. Prawidłowe rozliczanie zużytych materiałów i części zamiennych dla potrzeb Działu.
 17. Organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

metryczka


Wytworzył: TomaszW (31 stycznia 2012)
Opublikował: Tomasz Wojtaszek (31 stycznia 2012, 09:55:51)

Ostatnia zmiana: Tomasz Wojtaszek (24 lutego 2016, 12:50:53)
Zmieniono: Tomasz W

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6888