Ogłoszenia

Ogłoszenia

Sprzedaż ofertowa drewna opałowego

Sprzedaż ofertowa drewna opałowego [...]

Sprzedaż samochodu ciśnieniowego STAR

TM .3324.2.2022 Jarosław, dnia 28.04.2022 Ogłoszenie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu sp. z o.o. ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż: Samochodu do [...]

Sprzedaż drewna opałowego

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. informuje, że posiada na sprzedaż drewno opałowe.Rodzaj i ilości towaru1. Drewno opałowe iglaste  10,2 m3 cena 95,00 zł/m3 netto 2. Drewno opałowe [...]

„Kompleksowy nadzór inwestorski w ramach realizacji inwestycji - Wykorzystanie technologii OZE w działalności PWiK w Jarosławiu Sp. z o.o.” DPT.341.234.2019

Przedmiotem zamówienia prowadzonego pn .  „Kompleksowy nadzór inwestorski w ramach realizacji inwestycji - Wykorzystanie technologii OZE w działalności PWiK w Jarosławiu Sp. z o.o.”  jest pełnienie funkcji i nadzoru [...]

Przetarg pisemny na: Samochód ciężarowy Lublin III, Fiat Seicento, Rozrzutnik obornika

TM.3324.2.2019 Jarosław  Ogłoszenie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. z siedzibą w Jarosławiu, ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław ogłasza przetarg pisemny [...]

Opracowanie dokumentacji wykonawczej wraz z dostawą i montażem instalacji fotowoltaicznych w ramach realizacji inwestycji - Wykorzystanie technologii OZE w działalności PWiK w Jarosławiu Sp. z o.o

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. ul. Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław, informuje, że zostało ogłoszone postępowanie na „Opracowanie dokumentacji wykonawczej wraz z dostawą i montażem instalacji [...]

Sprzedaż rozrzutnika obornika

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu sp. z o.o. sprzedaje w trybie bezprzetargowym:Rozrzutnik obornika, typ N-233/4 A2HS, jednoosiowy, nr fabryczny 8696, rok produkcji 2006,  DMC 4880 kg, masa własna 1380 kg, ładowność [...]

Ogoszenie o zawarciu umowy budowa sieci wodocigowej wraz z przyczami w ul. Polnej w Jarosławiu

Ogłoszenie o zawarciu umowy budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Polnej w Jarosławiu [...]

Remont odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami na Osiedlu Pułaskiego w Jarosławiu

Remont odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami na Osiedlu Pułaskiego w Jarosławiu [...]

Ogłoszenie o zawarciu umowy na Wykonywanie usług ochrony i dozoru obiektów Działu Głównego Mechanika i Transportu oraz Działu Sieci PWiK Jarosław Sp. z o.o.

Wykonywanie usług ochrony i dozoru obiektów Działu Głównego Mechanika i Transportu oraz Działu Sieci PWiK Jarosław Sp. z o.o. [...]

Wykonywanie usług ochrony i dozoru obiektów Działu Głównego Mechanika i Transportu oraz Działu Sieci PWiK Jarosław Sp. z o.o.

"Wykonywanie usług ochrony i dozoru obiektów Działu Głównego Mechanika i Transportu oraz Działu Sieci PWiK Jarosław Sp. z o.o." [...]

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej i ul. Przyklasztornej w Jarosławiu wraz z robotami towarzyszącymi

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej i ul. Przyklasztornej w Jarosławiu wraz z robotami towarzyszącymi [...]

Wykonywanie remontów nawierzchni dróg mieszanką mineralno-asfaltową po awariach wod.-kan. na terenie miasta Jarosławia w 2009r.

Wykonywanie remontów nawierzchni dróg mieszanką mineralno-asfaltową po awariach wod.-kan. na terenie miasta Jarosławia w 2009r [...]

Uzdatnianie i higienizacja wody w technologii membranowej ZUW Jarosław

Jarosław: Uzdatnianie i higienizacja wody w technologii membranowej ZUW Jarosław Numer ogłoszenia: 79086 - 2009; data zamieszczenia: 26.03.2009 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: [...]

Wykonywanie dostaw wodnego roztworu chlorku poliglinu dla Działu Produkcji Wody PWiK Jarosław Sp. z o.o. w 2009r.

Jarosław, dnia 16 marca 2009r. Ogłoszenie o zawarciu umowy  w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Wykonywanie dostaw wodnego roztworu chlorku poliglinu dla Działu Produkcji Wody PWiK Jarosław Sp. z o.o. w 2009r.” prowadzonego w [...]

"Wykonywanie dostaw oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla PWiK Jarosław Sp. z o.o. w 2009r."

Jarosław, dnia 3 lutego 2009r. Ogłoszenie o zawarciu Umowy  w postępowaniu o udzielenie zamówienia  na „Wykonywanie dostaw oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla PWiK Jarosław Sp. z o.o. w 2009r.” prowadzonego w trybie [...]

„Wykonywanie dostaw materiałów do usuwania awarii wod.-kan. dla PWiK Jarosław Sp. z o.o. w 2009r.”.

Jarosław, dnia 22 stycznia 2009r. Ogłoszenie o zawarciu Umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia  na „Wykonywanie dostaw materiałów do usuwania awarii wod.-kan. dla PWiK Jarosław Sp. z o.o. w 2009r.” prowadzonego w trybie [...]

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Narutowicza w Jarosławiu i robotami towarzyszącymi

L.dz.DTe/3547/2008                                      Jarosław, [...]

Jarosław: opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z dokumentacją formalno-prawną dla inwestycji pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w obrębie ulic Aleksandra Fredry, Flisackiej, Wiesława [...]

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z dokumentacją formalno-prawną dla inwestycji pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic Na Blichu, Blichowa, Przygrodzie i sieci wodociągowej w ulicach Na Blichu i Przygrodzie w Jarosławiu

Jarosław: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z dokumentacją formalno-prawną dla inwestycji pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic Na Blichu, Blichowa, Przygrodzie i sieci wodociągowej w ulicach Na [...]

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Poniatowskiego II etap w Jarosławiu oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Grottgera i ul. Siemieńskiego w Jarosławiu

Numer ogłoszenia: 180442 - 2008; data zamieszczenia: 04.08.2008 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem [...]

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z dokumentacją formalno prawną dla inwestycji pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Przemysłowej, ul. Chrobrego, ul. Pawłosiowskiej i części ul. Kopcia

Jarosław: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z dokumentacją formalno prawną dla inwestycji pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Przemysłowej, ul. Chrobrego, ul. Pawłosiowskiej i części ul. KopciaNumer [...]

Wykonywanie dostaw benzyny bezołowiowej

Ogłoszenie o zawarciu Umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Wykonywanie dostaw benzyny bezołowiowej dla PWiK Jarosław Sp. z o.o. w 2008r.” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej do [...]

Wykonywanie dostaw wodnego rozworu chlorku poliglinu dla PWiK Jarosław Sp. z o.o. w 2008r

Wpostępowaniu o udzielenie zamówienia na „Wykonywanie dostaw wodnego rozworu chlorku poliglinu dla PWiK Jarosław Sp. z o.o. w 2008r.” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej do 411 999,99 euro w oparciu o [...]

Wykonywanie dostaw materiałów

Ogłoszenie o zawarciu Umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie „Wykonywanie dostaw materiałów do usuwania awarii wod.-kan. dla PWiK Jarosław Sp. z o.o. w 2008r." prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o [...]

Wykonywanie dostaw oleju napędowego dla PWiK Jarosław Sp. z o.o. w 2008r.

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie „Wykonywanie dostaw oleju napędowego dla PWiK Jarosław Sp. z o.o. w 2008r.” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej do 411999,99 euro w oparciu o [...]

Wykonywanie dostaw flokulantów dla Oczyszczalni Ścieków w 2008r.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Wykonywanie dostaw flokulantów dla Oczyszczalni Ścieków w 2008r.” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej do 421 999,99 euro w oparciu o Regulamin Udzielania [...]

Ogłoszenie o zawarciu Umowy z dnia 28.11.2007

Ogłoszenie o zawarciu umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie „Modernizacja wizualizacji Zakładu Uzdatniania Wody PWiK Jarosław Sp. z o.o.” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej do [...]

Ogłoszenie o zawarciu Umowy z dnia 29.10.2007

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie inwestycji pn. "Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przełączeniem istniejących przykanalików w ul. Drużynieckiej w Jarosławiu wraz z robotami towarzyszącymi” prowadzonego w [...]

Umowa z dnia 01-10-2007

L.dz.DTe/ 4080/2007 Jarosław, dnia 01 pażdziernik 2007r. Ogłoszenie o zawarciu Umowy [...]

Umowa z dnia 31-05-2007

L.dz.DTe/ 1925 /2007 Jarosław, dnia 31 maja 2007r. Ogłoszenie o zawarciu Umowy [...]

Ogłoszenie o zawarciu Umowy z 15-02-2007

     L.dz.DTe/ 713 [...]

metryczka