Informacje dotyczące dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami nałożyła na każdy organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej i samorządowej, organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały, obowiązek wyznaczenia co najmniej jednej osoby pełniącej funkcję koordynatora do spraw dostępności.
Szczegółowy zakres zadań należących do koordynatora do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami określa art. 14 ww.
ustawy.
Koordynatorem do spraw dostępności w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wyznaczona została:
Renata Rokosz, specjalista ds. osobowych i socjalnych w Dziale Finansowo - Administracyjnym.
Kontakt do koordynatora ds. dostępności:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.
ul. Tarnowskiego 28
37-500 Jarosław
pok. 105, I piętro
tel. 16 621 62 66
mail:renata.rokosz@pwik-jaroslaw.pl

Zarządzenie nr 1/2022 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Spółka z o.o.  z dnia 28 stycznia 2022r. w sprawie powołania Koordynatora do spraw dostępności.
Poniżej można pobrać wniosek o zapewnienie dostępności.

metryczka


Wytworzył: tomaszw (31 stycznia 2022)
Opublikował: Tomasz Wojtaszek (3 lutego 2022, 14:30:55)

Ostatnia zmiana: Tomasz Wojtaszek (30 marca 2022, 14:05:51)
Zmieniono: Tomasz Wojtaszek

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3139