Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

„Odbiór i zagospodarowanie na terenie województwa podkarpackiego ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków w Jarosławiu przy ul. Wróblewskiego 3”.

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.203.2024
wartość: Nieprzekraczająca wyrażoną w zł równowartość kwoty 443 000 euro
termin składania ofert: 1 sierpnia 2024  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)