Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Wykonywanie dostaw wodnego roztworu chlorku poliglinu, jako koagulantu do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2024 r

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.57.2024
wartość: Nieprzekraczającą wyrażoną w złotych równowartość 443 000 euro
termin składania ofert: 4 marca 2024  10:00

zamówienie na:

Wykonywanie dostaw związków chemicznych do procesu uzdatniania i dezynfekcji wody.

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.73.2024
wartość: Nieprzekraczającą wyrażoną w złotych równowartość 443 000 euro
termin składania ofert: 7 marca 2024  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)