Rys historyczny

Początki jarosławskich wodociągów sięgają wieku XVII. Już w roku 1632 Burmistrz Miasta Jarosławia spisał kontrakt z Kolegium Ojców Jezuitów, zezwalający na przeprowadzenie rur wodociągowych z Widnej Góry do miasta. Odkryte podczas prac ziemnych w roku 1955 rury z drewna iglastego potwierdzają wykonanie i eksploatację tego pierwszego w dziejach miasta wodociągu.

Na przełomie wieku XIX i XX podstawowym źródłem zaopatrzenia miasta w wodę były studnie kopane. Początkowo były one drewniane, a wodę czerpano z nich ręcznie przy użyciu wiader, następnie pojawiły się studnie murowane z ręcznymi pompami.

Oddany do użytku w roku 1926 wodociąg lokalny zasilał zbiorniki strychowe w Ratuszu, Domu Starców, Szkole Handlowej, Kinie Gdynia, Hali Targowej oraz stojak Miejski i stanowił razem ze studniami do lat 60-tych podstawowe źródło zaopatrzenia w wodę mieszkańców miasta.

W związku z rozbudową miasta i powstaniem dzielnic przemysłowych, pod koniec lat 60-tych rozpoczęto budowę ujęcia na rzece San oraz Zakładu Uzdatniania Wody, a w roku 1973r. budowę oczyszczalni ścieków. W 1986r. do eksploatacji oddano podstawową część oczyszczania mechaniczno-biologicznego, zaś w 1997r. instalację biogazu. Uwieńczeniem zapoczątkowanej w 1985r. modernizacji Zakładu Uzdatniania Wody jest oddany w październiku 2000 r. nowoczesny zakład, który zapewnia mieszkańcom wodę o odpowiedniej jakości.

Współczesne wodociągi jarosławskie powstały w 1956r. Do 1984r. występowały w strukturze Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. W 1985r. na bazie w/w struktury wydzieliło się Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, które w 1997r. przekształciło się w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Obecnie Przedsiębiorstwo dostarcza wodę odbiorcom na terenie miasta Jarosławia oraz części Gminy Jarosław-Munina i Gminy Pawłosiów. Zaspokaja potrzeby dla celów bytowo-gospodarczych i przemysłowych w zakresie dostawy wody w 95%, natomiast odbioru ścieków w 80%.

metryczka


Wytworzył: TomekW (2 sierpnia 2005)
Opublikował: Tomasz Wojtaszek (2 sierpnia 2005, 07:30:52)

Ostatnia zmiana: Tomasz Wojtaszek (2 sierpnia 2005, 07:32:03)
Zmieniono: nazwa

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 13539