Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Samodzielne stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Jerzy Ornatowski
ul. Wróblewskiego 3, 37-500 Jarosław
16 621 54 71 wew. 206
adres mailowy.jerzy.ornatowski@pwik-jaroslaw.pl

Do zadań należą:
1. Kontrola jakości wody i ścieków przy współpracy z Działem Laboratorium.
2. Bieżąca kontrola:
  • jakości ścieków przy współpracy z Działem Laboratorium
  • gospodarki osadowej przy współpracy z działami: TO i Laboratorium
  • wyników badań laboratoryjnych w zakresie oczyszczania ścieków na poszczególnych stopniach redukcji zanieczyszczeń. 
3. Uczestnictwo w kontrolach gospodarki wodno-ściekowej przemysłowych odbiorców usług przy współpracy z Działem Laboratorium.
4. Zawarcie umowy z Urzędem Gminy Pawłosiów dotyczącej ilości i jakości ścieków przyjmowanych do sieci kanalizacyjnej i całości spraw związanych z realizacją tej umowy.
5. Kontrola poboru wody i zrzutu ścieków do rzeki San z uwzględnieniem postanowień zawartych w pozwoleniach wodno-prawnych oraz sporządzanie odpowiednich sprawozdań w tym zakresie.
6. Uczestnictwo w kontrolach dokonywanych przez organy właściwe w sprawach gospodarki wodno-ściekowej.
7. Współpraca z Działem Laboratorium w zakresie uzyskiwania zgody od właściwego wojewódzkiego inspektora sanitarnego na zastosowanie nowych technologii uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
8. Współpraca z Działem Laboratorium w zakresie dopuszczania do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  wyłącznie materiałów posiadających pozytywną ocenę higieniczną  właściwego terenowo organu Inspekcji Sanitarnej.
9. Prowadzenie całości spraw związanych z gospodarką odpadami na terenie Przedsiębiorstwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Prowadzenie całości spraw związanych z opłatami za pobór wody , zrzut ścieków i emisję zanieczyszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.
11. Prowadzenie pełnej ewidencji w zakresie o którym mowa w pkt.9 i 10.
12. Zlecenia analiz wody, ścieków, osadów i gleby oraz zamawianie usługi wywozu odpadów  (odpady niebezpieczne, skratki, piasek z piaskowników)z uwzględnieniem przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.907 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych  przez PWIK Jarosław Sp .z o.o.
13. Prowadzenie całości spraw związanych z uzyskiwaniem stosownych pozwoleń wodno-prawnych w  zakresie gospodarki wodno-ściekowej prowadzonej przez Spółkę oraz udział w rozprawach wodno-prawnych  dotyczących podmiotów zewnętrznych będących dostawcą ścieków przemysłowych.
Pracownik na Samodzielnym Stanowisku ds. Ochrony Środowiska odpowiada za:
  • prawidłowe prowadzenie gospodarki wodno-ściekowej,
  • prawidłowe prowadzenie całości spraw związanych z gospodarka odpadami na terenie        Przedsiębiorstwa zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • prawidłowe prowadzenie całości spraw związanych z opłatami za pobór wody, zrzut ścieków i emisję zanieczyszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • prawidłowe prowadzenie pełnej ewidencji i sprawozdawczości.

metryczka


Wytworzył: Tomasz W (10 maja 2016)
Opublikował: Tomasz Wojtaszek (10 maja 2016, 09:39:22)

Ostatnia zmiana: Tomasz Wojtaszek (17 maja 2016, 08:43:45)
Zmieniono: Tomasz W

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5544