Stanowisko ds środków pomocowych

Daniel Kucza
ul. Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław
16 621 62 66, 16 621 29 17 wew. 103
adres mailowy.daniel.kucza@pwik-jaroslaw.pl

Do zadań należy:
 1. Monitoring dostępnych środków z funduszy strukturalnych oraz analiza rynkuw zakresie możliwości pozyskania środków z UE w ramach Funduszy Strukturalnych, Funduszy regionalnych, programów ministerialnych, specjalnych, EWT oraz innych środków poza budżetowych.
 2. Przygotowanie, kompletowanie oraz składanie dokumentacji aplikacyjnej.
 3. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta oraz z jednostkami organizacyjnymi w zakresie pozyskiwania środków pomocowych.
 4. Współpraca z samorządami innych krajów w zakresie pozyskiwania środków pomocowych.
 5. Gromadzenie danych niezbędnych do właściwego opracowywania dokumentacji aplikacyjnej, w tym danych charakteryzujących rozwój Gminy Miejskiej Jarosław oraz danych dotyczących założeń społeczno gospodarczych.
 6. Koordynacja projektów inwestycyjnych realizowanych w Gminie Miejskiej Jarosław współfinansowanych ze środków funduszy UE, w tym m.in. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi w realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych.
 7. Utrzymywanie bieżących kontaktów z instytucją zarządzającą lub instytucją wdrażająca,
 8. Opracowywanie sprawozdań, wniosków o płatność i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu.
 9. Monitoring i kontrola projektów.
 10. Monitorowanie i kontrolowanie zgodności realizacji przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE i innych środków pomocowych z zawartymi umowami i obowiązującym prawem przekazywanie zaleceń pokontrolnych i monitoring ich wdrożenia.
 11. Przygotowywanie wniosków beneficjenta o płatność, przygotowywanie sprawozdań i pozostałych dokumentów związanych z realizowanymi projektami.

metryczka


Wytworzył: Tomasz W (24 lutego 2016)
Opublikował: Tomasz Wojtaszek (24 lutego 2016, 13:43:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6115